Παθήσεις

Οι αρρυθμίες της καρδιάς αποτελούν ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα σε ποικίλες καρδιοπάθειες, ενώ κάποιες φορές μπορεί η ύπαρξή τους να είναι καλοήθης, ειδικότερα όταν δεν υπάρχουν άλλα συνοδά συμπτώματα. Ως καρδιακές αρρυθμίες ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία οι χτύποι της καρδιάς ενός ατόμου χαρακτηρίζονται από ακανόνιστο, χαοτικό και μη ομαλό ρυθμό, καθώς […]

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο γνωστή αρρυθμία που παρουσιάζεται στην καρδιά σύμφωνα με στατιστικές μελέτες. Περίπου ο ένας στους πενήντα κατοίκους παγκοσμίως (δηλαδή 2%) θα διαγνωσθεί με αυτήν την καρδιοπάθεια ενώ στους ενήλικες τα ποσοστά ξεπερνούν το 10%! Θεωρείται μια σύγχρονη μάστιγα καθώς κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της στο γενικό πληθυσμό (σε άντρες […]