Παθήσεις

Με τον όρο αρτηριακή υπέρταση (HTN) αναφερόμαστε στην υψηλή αρτηριακή πίεση του αίματος που κυκλοφορεί στις αρτηρίες του σώματος καθώς και στην απότομη άνοδο και αύξηση της πίεσης που ασκεί δύναμη στα τοιχώματα των αρτηριών. Αποτελεί μια χρόνια πάθηση, κοινή στον γενικό πληθυσμό, εν δυνάμει σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη, κατά την οποία η αρτηριακή πίεση ασκείται […]

Οι αρρυθμίες της καρδιάς αποτελούν ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα σε ποικίλες καρδιοπάθειες, ενώ κάποιες φορές μπορεί η ύπαρξή τους να είναι καλοήθης, ειδικότερα όταν δεν υπάρχουν άλλα συνοδά συμπτώματα. Ως καρδιακές αρρυθμίες ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία οι χτύποι της καρδιάς ενός ατόμου χαρακτηρίζονται από ακανόνιστο, χαοτικό και μη ομαλό ρυθμό, καθώς […]

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο γνωστή αρρυθμία που παρουσιάζεται στην καρδιά σύμφωνα με στατιστικές μελέτες. Περίπου ο ένας στους πενήντα κατοίκους παγκοσμίως (δηλαδή 2%) θα διαγνωσθεί με αυτήν την καρδιοπάθεια ενώ στους ενήλικες τα ποσοστά ξεπερνούν το 10%! Θεωρείται μια σύγχρονη μάστιγα καθώς κάθε χρόνο αυξάνει τα ποσοστά της στο γενικό πληθυσμό (σε άντρες […]