Άρθρα καρδιολογίας

Στην συγκεκριμένη ενότητα έχουν αναπτυχθεί χρήσιμα άρθρα καρδιολογίας δημιουργημένα από Έλληνες καρδιολόγους. Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι δομημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν το ενδιαφέρον τόσο στον καρδιοπαθή ασθενή όσο και στον ιατρό καρδιολόγο, καρδιοχειρουργό ή σπουδαστή.

Για τον ασθενή με καρδιοπάθειες προσπαθούμε να παρέχουμε σχετικές πληροφορίες για το καρδιολογικό θέμα που τον απασχολεί με τον πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο.

Για τον καρδιολόγο ιατρό στοχεύουμε στην πιο συμπτυγμένη απόδοση ιατρικών όρων για καρδιολογικά ζητήματα σε αντιπαράθεση με τον αχανή όγκο πληροφοριών που επικρατεί στο διαδίκτυο.